WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER     Noord 41 8801 KT Franeker
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 91 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.nl Impressie van het interieur                                             van de kerk.     
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld) januari 2018   21  ds. D. N. van Houten                           Franeker 15.00 uur Reformatie wandeling door Franeker.           Vertrek bij de Rank met om 17.00 uur   een korte Vesper.   28  Oecumenische dienst in de Martinikerk.         GEBED voor de EENHEID! met als thema:                       “RECHT DOOR ZEE”.         ds. L. Bergstra, ds. D.N. van Houten         ds. D. Hutten en mevr. D. Mol februari     4  Aangepaste kerkdienst (AANVANG 10.00 UUR)         ds. D.N. van Houten                            Franeker         m.m.v. Jeugdkoor “Under de Tour” uit St. Nyk.   11  ds. L. Oost                                              Wergea   18  Leer/Zangdienst NLB aanvang 15.00 uur!         o.l.v. Carl Visser (musicus, organist en cantor