WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.nl Impressie van het interieur                                             van de kerk.     
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld) juli     1  ds. D. N. van Houten    Franeker         Maaltijd van de Heer         Zangdienst met Carl Visser! We studeren         weer enkele nieuwe liederen in uit het NLB.     8  ds. Fr. J. Daane      Leeuwarden    14 BBQ Makkersplak zie nieuws!   15  Openluchtdienst    Harlingerweg 80         ds. D.N. van Houten en Liturgie werkgroep We gaan samen een ‘wandeling met liturgie’     maken. Deze kleine pelgrimage gaat (nagenoeg geheel) over verharde paden en is ruim 4 kilometer/1 uur.  Start- en eindpunt is de tuin van Jakob en Frida. Na afloop staan koffie-thee-fris voor ons klaar. Graag kleding aanpassen aan het weer. (Mocht       het erg slecht weer zijn dan wijken we uit naar de tent). Voor mensen die slecht ter been zijn kan een rolstoel worden geregeld. Wilt u daar gebruik van maken, dan kunt u dat voor vrijdag 6 juli doorgeven aan Tjalling de Jong, tel: 392388   22  ds. H.J. Delwig                                Leeuwarden   29  ds. L. Oost                                               Wergea         Gez. dienst VEG en PGF in de Martinikerk!         Koffie/thee drinken na de dienst!  augustus     5  ds. Bergstra                                          Franeker          Gez. dienst  VEG en PGF in de VEGkerk           Koffie/thee drinken na de dienst!   12  ds Fr. J. Daane      Leeuwarden         Gez. dienst VEG en PGF in de Martinikerk!         Koffie/thee drinken na de dienst!   19  ds. Bergstra                                          Franeker         Gez. dienst  VEG en PGF in de VEGkerk          Koffie/thee drinken na de dienst!   26  ds. H. J. Delwig      Leeuwarden september     2  Mevr. W.G.Tiemersma-Veenstra           Menaam     9  ds. D.N. van Houten    Franeker   16  ds. L. Oost                                    Leeuwarden