Terugblik van de Kerstdienst! Dit was onze laatste “gewone” dienst. Maar een Kerstdienst is natuurlijk niet gewoon. Wat waren we blij dat kinderen mee werkte. We hadden ze een poos niet gezien! Degene die de dienst hebben voorbereid hadden genoeg plaatsen op goede afstand gecreëerd. Eaglefield werkte mee met zang, Ronald Mulder aan het orgel met de “samenzangliederen” gezongen door zijn vader Bram Mulder. Ds. Delwig onze consulent leidde de dienst.    Nog even groots uitpakken                  Eaglefield uit Tzum                 Ronald Mulder vierde tevens             Is dit niet een pracht……             met de boom                                                                                 zijn 30 jarig jubileum als              Deze parmantige kereltjes!!                                                                                                            organist en begonnen in deze kerk.     Kinderen gaan naar de kindernevendienst.                    Na afloop afscheid van de grotere                                                                                                                    en een pakje           Tot slot Eaglefield en de Mulders gezamenlijk het “Ere zij God”!               Dominee wordt bedankt voor zijn consulentschap =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = = = = = = = = =
Interieur kerk
DAN KOMT 17 JANUARI :
 
Zondagmiddag 17 januari 2021 zijn we voor de laatste keer bij elkaar geweest in het voor ons zo vertrouwde kerkgebouw. Er is een mooie liturgie gemaakt en mevr. D. Mol en dhr. B. Mulder zullen enkele liederen zingen begeleid door dhr. B. van der Meer op het orgel. Echter de Corona maatregelen gooien weer roet in het eten! Er mag niet worden gezongen. Gelukkig heeft dhr. J. Roorda een aantal liederen opgenomen zodat we toch gezang in de kerk hoorden! We kunnen ook genieten van het orgelspel van B. van der Meer. Dominee F.J. Delwig heeft zijn overdenking naar aanleiding van Psalm 121 en Marcus 1: 1 t/m 11 “Ik sla mijn ogen naar de bergen, van waar komt mijn hulp!”
Dan nemen we afscheid van het kerkgebouw. De dominee gaat naar het doopvont, de dooprol, de kanselbijbel. Spreekt de woorden uit die in de liturgie zijn opgenomen. Hij spreekt woorden bij kansel, geeft kanselbijbel aan drager, spreekt woorden bij de kniebank, plaats waar de kist met gestorvenen heeft gestaan. De tafel wordt geruimd en aan de dragers gegeven, Ds. Delwig geeft ons de zegen bede: “Ga heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van de HEER”. Dan lopen de dragers, de paaskaars als eerste de kerkzaal uit en aansluitend de overige gemeente leden. Dominee Delwig is de laatste en hij sluit de rode kerkdeuren. Bij de uitgang is er voor elk gezin een herinneringskaars.
 
                                                                                                                         Hugo Visser bracht de Kaars binnen                         Ds. Margarithe Veen mer “Kikker”                                                                        Ds. Sytze Ypma                                                     Doetie Lodewijks brengt de Kanselbijbel binnen en leest  1 Samuël vrs. 1-10
I.p.v.
  
Afscheid…… Kennismaking!
    
Hier maken we op de informatie bijeenkomst na de dienst van 13 december 2020 kennis met de voorzitter van de PGF kerkenraad en de twee predikanten van de PGF. Dat was een goed gesprek met vragen over en weer. We voelen ons welkom!
 
                                                                    
 
Zondag 24 januari 2021:
Was er een speciale dienst in de Martinikerk met ds. Sytze Ypma en Margarithe Veen als welkom aan de Vrije Evangelische Gemeenteleden die met attestatie zijn overgekomen. De Paaskaars en de Kanselbijbel werden binnen gedragen en kregen een plek in het liturgisch centrum.
 
 
                                                          WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker               ingeschreven KvK 76036308