HELAAS GAAN ALLE DIENSTEN  IN DE KERK VOORLOPIG NIET                                      DOOR Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend 10.00 uur een kerkdienst met oecumenisch karakter uit vanuit de Martinikerk Franeker. Omdat u vanwege het Corona-virus niet naar de kerk kunt komen, kunt u zo toch een dienst bijwonen, al is het dan via de televisie of het internet. Op de website fan Omrop Fryslân zal de liturgie ook worden aangeboden! De liturgieën  zijn te vinden bij pagina Nieuws!              van   28-6-2020  De laatste uitzending                                          van Omrop Fryslan.                       5-4-2020   Palmpasen (tevens de preek!)              21 juni   ds. Margarithe Veen        Franeker         (PKN)               m.m.v. Tetsje van der Kooi 28 juni   ds. Sytze Ypma                Franeker         (PKN)  
                                                          WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker               ingeschreven KvK 76036308
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeente  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 26 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond.                                           Interieur kerk