We zijn weer voorzichtig begonnen met enkele diensten! Aangezien we 1.5.meter afstand moeten houden is het helaas alleen voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente. Dat is niet erg uitnodigend en tegen onze open- en gastvrije kerkzijn in, maar helaas is dat door de  “Corona” maatregelen ons opgelegd en dat respecteren wij! in september  zijn er 2 diensten in oktober 4 diensten
                                                          WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker               ingeschreven KvK 76036308
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeente  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 26 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond.                                           Interieur kerk