WELKOM OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER Noord 41 8801 KT Franeker ingeschreven KvK 76036308
Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente? * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden * Het belang van zending * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente * Vrijheid in gebondenheid * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente. In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten : Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl. Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die aangesloten zijn bij de Bond. ‘Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet. Interieur kerk
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld) Wij herkennen ons NIET in de Nashville-verklaring!! (Zie toelichting bij Nieuws) Hier is de preek te lezen van Oecumenische Doopdienst van 7-7-2019 door ds. D. N. van Houten maart 1 ds. D. N. van Houten (Maaltijd van de Heer) 1e zondag 40dagentijd 8 ds. L. Oost Wergea 2e zondag 40dagentijd 15 ds. D. N. van Houten 3e zondag 40dagentijd Kerk School Gezinsdienst mmv Korendrager 22 ds. F.J. Daane Leeuwarden 4e zondag 40dagentijd 29 ds. H.J. Delwig Leeuwarden 5e zondag 40dagentijd april 5 ds. H. Post-Knol Fryske tsjinst Dronryp 6e zondag 40dagentijd