WELKOM OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER Noord 41 8801 KT Franeker ingeschreven KvK 76036308
Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente? * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden * Het belang van zending * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente * Vrijheid in gebondenheid * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen Franeker telt zo'n 84 leden en vrienden van de gemeente. In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten : Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl. Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die aangesloten zijn bij de Bond. Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet. Interieur kerk
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld) Wij herkennen ons NIET in de Nashville-verklaring!! (Zie toelichting bij Nieuws) Hier is de preek te lezen van Oecumenische Doopdienst van 7-7-2019 door ds. D. N. van Houten januari 12 ds. D. N. van Houten eigen predikant 1e zondag na Epifanie, feest van de Doop van de Heer! 19 ds. D. N. van Houten eigen predikant 2e zondag na Epifanie, Kanazondag uitzending Radio Eenhoorn 26 Oecumenische dienst in de Martinikerk Week van Gebed en Eenheid! pastor Dorenda Gies, ds. Margarithe Veen, ds. Dorette van Houten. Thema: “Buitengewoon”. februari 2 ds. D. N. van Houten eigen predikant 4e zondag na Epifanie 9 ds. Fr. J. Daane Leeuwarden 16 ds. D. N. van Houten eigen predikant Na de dienst is er koffie drinken en vertelt Jetske Terpstra ons over haar werk/ vakantie in Ghana. 23 ds. H. J. Delwig Leeuwarden maart 1 ds. D. N. van Houten (Maaltijd van de Heer)