De allerlaatste dienst! Aangezien we 1.5.meter afstand moeten houden, is het helaas alleen voor gemeenteleden en vrienden van de gemeente. Dat is niet erg uitnodigend en tegen onze open- en gastvrije kerkzijn in, maar helaas is dat door de  “Corona” maatregelen ons opgelegd en dat respecteren wij!  januari   2021         14.00 uur!!!  17  ds.  H. J. Delwig                                Leeuwarden                         m.m.v. Bram Mulder en Dina Mol zang.                              
                                                      Terugblik van de Kerstdienst! Dit was onze laatste “gewone” dienst. Maar een Kerstdienst is natuurlijk niet gewoon. Wat waren we blij dat kinderen mee werkte. We hadden ze een poos niet gezien! Degene die de dienst hebben voorbereid hadden genoeg plaatsen op goede afstand gecreëerd. Eaglefield werkte mee met zang, Ronald Mulder aan het orgel met de “samenzangliederen” gezongen door zijn vader Bram Mulder. Ds. Delwig onze consulent leidde de dienst.    Nog even groots uitpakken                  Eaglefield uit Tzum                 Ronald Mulder vierde tevens             Is dit niet een pracht……             met de boom                                                                                 zijn 30 jarig jubileum als                Deze parmantige kereltjes!!                                                                                                            organist en begonnen in deze kerk.     Kinderen gaan naar de kindernevendienst.               Na afloop de grotere afscheid en een pakje                    Tot slot Eaglefield en de Mulders gezamenlijk het “Ere zij God”!               Dominee wordt bedankt voor zijn consulentschap =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =
Interieur kerk
                                                          WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER       Noord 41 8801 KT Franeker               ingeschreven KvK 76036308