Werkgroep Zending en Diaconaat is de plaatselijke                 Werkgroep voor de Zending.     Zij verzorgen 1x per jaar een Nederlandse / Indonesische dienst. Zamelen kleding in voor de Oekraine en doen mee met        Landelijke diaconale projecten van de SZD.     Leden van de Werkgroep:     A. Hovinga ( secretaris ) 0517-393023     T. P. v.d. Schaar - Poortinga ( lid ) 0517-0517-394407     T. A. Zijlstra - Burggraaff ( lid ) 0517- 392299 ================================================================= Van Carmen Ullersma kregen we onderstaande mail: Kerstgroet vanuit Moldavië (20 december 2017) Beste familie en vrienden, Het einde van het jaar komt er al weer aan. Ik wil graag iedereen prettige feestdagen wensen en een goed nieuwjaar! Hartelijk dank voor al jullie hulp, acties, donaties, gebeden en interesse voor het werk hier in Moldavië in het afgelopen jaar. Carmen. De Kerstcollecte welke we voor de kerstpakketten actie van Carmen hielden heeft € 188,95 opgebracht! =================================================================