NIEUWS Een kroon op het werk van ds. J. v.d. Geer! Op 21 december heeft ds. J. v.d. Geer, predikant in buitengewone dienst van de Bond van Vrij Evangelische Gemeente in Nederland in het openbaar zijn proefschrift “Learning Spiritual Care in Dutch Hospitals”in Groningen verdedigd. Onder grote belangsteling heeft hij zijn proefschrift inhoudelijk nader toegelicht en kon hij na afloop door de Rector Magnificus van het RUG in Groningen tot doctor worden gepromoveerd.                Ds. Joep van der Geer heeft baanbrekend werk verricht in zijn onderzoek naar de zorg voor mensen in de palliatieve face van hun ziekte proces. Het meer handels bekwaam maken van zorgverleners voor zingevings-en spirituele vragen staat hierbij centraal. De aandacht voor de mens achter de patient, een luisterend oor en de begeleiding bij  zingevings- vragen en waar nodig verwijzen vormen speerpunten in het leerproces. Scholing van alle betrokken partijen en multidisciplinaire samenwerking zijn hierbij een eerste vereiste.    Na afloop van de promotie was iedereen uitgenodigd in het Medisch Centrem Leeuwarden voor een lunch en een middag symposium, waar een aantal aspecten van het werk van ds. J. v.d. Geer verder werd belicht.                                         15 Maart Mini Symposium Franeker Reformatiestad Waar: Poort van Franeker, Stationsweg 1 (14.30 tot 17.00) De geschiedenis in de tijd van de Reformatie staat centraal Sprekers zullen zijn prof. dr. Piet Visser en prof. dr. Hans Mol. Piet Visser spreekt over de vroege dopers, met aan- dacht voor Franeker en Tzum. Hans Mol over de relaties van de adel met de kerk in Hitzum aan het eind van de Middeleeuwen. Dagvoorzitter: Eduard van Zuijlen, voorzit- ter van de Academie van Franeker.    
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)
Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de Reformatie’ Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina )