NIEUWS Week tegen Eenzaamheid,  van 21 tot 1 oktober. Op woensdag 27 september organiseert een kleine werkgroep aangevuld met enkele vertegenwoordigers van  GGZ, ZinPortaal en de Skule, en vertegenwoordigers van alle kerken, in het oude stadhuis een bijeenkomst over Eenzaamheid. Met behulp van “Coalitie Erbij” het landelijke samenwerkingsorgaan tegen Eenzaamheid Franeker voor Vrede!  (vredesweek 11, 12 en 13 oktober) Woensdag 11 oktober 19.30 uur Oecumenische Vredesdienst in de V.E.Gemeente Noord 41, met meerdere voorgangers. Muziek: Jos Tiel Groenestege (piano), Ilse Ketelaar (fluit) en Tim Dondorp (gitaar). Leidraad zal zijn het leven van Franciscus, bekend om zijn zorg voor dieren, en zijn inzet voor vrede. Donderdag 12 oktober 19.30 uur Vredeslezing door Generaal B.D. Peer de Vries in de Franciscuskerk, Godsacker. Vrijdag 13 oktober 19.00 uur Vredeswandeling door de stad. Start Martinikerk, we zullen stilstaan bij het oorlogsmonument achter de kerk en in de bibliotheek. Bij de Voorhof (Voorstraat) is een optreden van vrouwen- koor “Multivocaal”. Na de wandeling is er koffie/thee in de Martinikerk en daarna een vredesconcert door Gerbrich van Dekken en IT Grutte Guod.    
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)
Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de Reformatie’ Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk  was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina