NIEUWS Kerkproeverij  (vervolg) Bij de ( landelijke aktie) van de “kerkproeverij” in september hadden we diverse gasten in ons midden. Ook nu willen we U die dit leest uitnodigen! Voor zondag 26 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken dan wie gestorven zijn. Iedereen die dat wil (vaste kerkbezoeker en/of gast) kan een kaarsje aansteken voor iemand die pas of al lang(er) geleden is overleden. Zondag 26 november 9.30 uur Vrije Evangelische Gemeente Noord 41 Franeker         Werkgroep Zending en Diaconaat is de plaatselijke                 Werkgroep voor de Zending.     Zij verzorgen 1x per jaar een Nederlandse / Indonesische dienst. Zamelen kleding in voor de Oekraine en doen mee met        Landelijke diaconale projecten van de SZD.     Leden van de Werkgroep:     H. Visser ( voorzitter ) 0518-482343     A. Hovinga ( secretaris ) 0517-393023     T. P. v.d. Schaar - Poortinga ( lid ) 0517-0517-394407     T. A. Zijlstra - Burggraaff ( lid ) 0517- 392299 ================================================= ================    Bedankje vanuit Moldavië.    Heel erg bedankt voor de ondersteuning die jullie mij gegeven hebben in het afgelopen jaar! Het is ook fijn om te horen dat      jullie betrokken blijven de komende jaren. Afgezien van de financiële kant, is het bemoedigend voor mij om te weten dat jullie                        meeleven. Komend jaar gaat het in Moldavië vooral in het teken staan van het dagcentrum voor ouderen wat we gaan    starten.
dominee Dorette van Houten Dorette van Houten (geb. 1968) is sinds 2006 dominee in Franeker. Tot januari 2014 tevens p.t. jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Franeker   Daarvoor:  *     docente Praktische Theologie aan het Seminarium van de             Bond van Vrije Evangelische Gemeenten (nu PThUAmsterdam)            *     dominee in Dordrecht  *     dominee in Velp Aandachtspunten: *      Verbinden van de bijbelverhalen met het leven hier en nu.         Wat betekenen die verhalen, wat betekent geloven wat betekent         God in de wereld en in mijn & ons leven anno nu? *       Aandachtig vieren:         een glimp van God ontdekken         elkaar ontmoeten van hart tot hart         geloof en het leven vieren: ruimte voor vrolijkheid         bewust zijn dat het leven niet alleen ‘succes’ is: ook ruimte         voor de schaduwzijde, angst, verdriet.         stil gezet worden: bezinning op ‘waar ben ik mee bezig’,         richting zien         aandacht voor wat er in de wereld gebeurt         ruimte voor jong en oud *      Gesprek en aandacht voor mensen ‘binnen’ en ‘buiten’ de kerk        (met beroepsgeheim) *      Samenwerking met ieder die probeert de weg van Jezus te gaan *      Zin in Franeker (zie elders op de Home site)
Franeker uitgeroepen tot ‘Europese Stad van de Reformatie’ Franeker – Recent is per brief aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel bekend gemaakt dat Franeker zich ‘Europese Stad van de Reformatie’ mag noemen. De titel wordt toegekend door de ‘Community of Protestant Churches in Europe’, die gezeteld is in Wenen. Franeker is naast Gennep en Woerden de derde Reformatiestad in Nederland. In totaal zijn er nu 96 steden verdeeld over 17 landen die deze titel mogen voeren. Franeker krijgt nu een plek op de website (http://reformation-cities.org) die bij het project ‘Europese Steden van de Reformatie’ hoort, met een beschrijving van het profiel van de stad. Ook het programma met de activiteiten tussen 8 april en 30 november 2017 zal op deze website vermeld worden.

De Martinikerk  was zaterdag 8 april het toneel van de dag voor 500 jaar

protestantisme.

Fred Veenstra, oud-burgemeester van Franekeradeel en de huidige burgervader van De Fryske Marren, nam de estafettestok vanuit Groningen over voor de provincie Friesland. ( Zie ook Foto pagina