WELKOM                               OP DE SITE VAN DE VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTE FRANEKER
 Wat zijn de kenmerken van de Vrije Evangelische Gemeente?  * Persoonlijk geloof en verantwoordelijkheid van de leden  * Het belang van zending  * Zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente  * Vrijheid in gebondenheid  * Het zich niet willen binden aan een bepaalde geloofsbelijdenis  * Openheid naar andere kerken en geloofsgemeenschappen  Franeker telt zo'n 91 leden en vrienden van de gemeente.  In Friesland zijn er 4 Vrije Evangelische gemeenten :  Burgum, Franeker, Leeuwarden en Oudebildtzijl.  Totaal zijn er in Nederland 32 Vrije Evangelische Gemeenten die  aangesloten zijn bij de Bond. ‘Zin in Franeker’ Geraakt door Gods visioen van vrede en van geluk voor alle mensen, willen we meewerken aan een goed samen-leven in onze stad. Met een groepje mensen uit diverse kerken en daarbuiten onderzoeken we sinds de winter 2014-2015 hoe de kerk van Franeker (buiten de kerk) een plaats kan bieden waar mensen samen kunnen zoeken naar Zin in hun leven. Wij denken dat in een drukke en versnipperde samenleving aandacht voor elkaar en het gesprek over de zin van het bestaan, over levens- vragen en levensvisies, over angst, twijfel en kracht, over geloof en ongeloof belangrijk is voor mensen. Zodat ieder haar of zijn eigen kracht kan ontdekken om het leven op te bouwen en mee te doen in een goed samen-leven. Kortom, wij willen ons inzetten voor een plaats -buiten de kerk- waar het leven gedeeld en wellicht ook gevierd kan worden. Contact / reageren: d.vanhouten@planet.nl Impressie van het interieur                                             van de kerk.     
Kerkdiensten: alle diensten beginnen om 9.30 uur! (tenzij anders vermeld) oktober     1  ds. J. Kamerling                                  Franeker        8  ds. D. N. van Houten                           Franeker         Kerk School Gezinsdienst met m.m.v.         de kinderen van de Toermalijn school.         Als gemeente zijn we daar aanwezig de         V.E.G. kerk is gesloten!!   11  Woensdag 19.30 Vredesdienst Oecumenische         viering met ds. D.N. van Houten en ds.         F. Visser. Muziek van Jos Tiel Groenestege         (piano) Ilse Ketelaar (fluit) Tim Dondorp (gitaar) Leidraad het leven van Franciscus, zijn zorg  voor de dieren en inzet voor de vrede.   15  ds. D. N. van Houten                           Franeker   22  ds. Fr. J. Daane                              Leeuwarden   29  ds. J. v.d. Geer                                     Franeker november     5  ds. Fr. J. Daane                              Leeuwarden         (Maaltijd van de Heer) en Oogstdienst         m.m.v. Doopsgezindkoor olv. Anneke Okkerse   12  ds. D. N. van Houten                           Franeker