Adres kerkgebouw: Noord 41  8801 KT Franeker Voor informatie: Vragen:          vegmulder.fr@kpnmail.nl Huur zaal: Consulent:                             ds. H.J. Delwig Zie ook:                                  http://www.bondveg.nl                                       Kerkproeverij                       http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/ Ronald Mulder heeft een aantal liederen uit het Nieuwe Liedboek;  “zingen en bidden in huis en kerk” bij elkaar gezet zodat het oefenen, verkennen en leren van deze liederen makkelijker gaat. We hopen dat de lijst steeds langer wordt! Ronald Mulder begeleidt kerkdiensten door heel Nederland!  http://www.youtube.com/playlist?list=PLwaL3DivfMX2RGfBSGEqpQbYGgZrQFk47 of https://www.youtube.com/user/denhaaghoi/videos Dan ziet U alle orgelbespelingen in verschillende Gemeenten o.a. Psalmen, N.L.B. of  L.B. J. de Heer, Opwekking enz.