Werkgroep Zending en Diaconaat is de plaatselijke              Werkgroep voor de Zending.  Doen mee aan de landelijke diaconale projecten van de SZD.  ( Stichting voor Zending en Diaconaat ) van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten.  Hiervoor houden we collectes voor de uitgezonden “Zendingswerkers” o.a. de fam Barendse  die werkzaam zijn bij de M.A.F. in Oeganda.        Leden van de Werkgroep:        A. Hovinga ( secretaris ) 0517-393023        T. P. v.d. Schaar - Poortinga ( lid ) 0517-0517-394407        T. A. Zijlstra - Burggraaff ( lid ) 0517- 392299 “IK SPAAR DOPJES” De stichting “Ik eet Dopjes” is gestopt met de inzameling van de dopjes. Maar wij zijn wel doorgegaan met het sparen van de dopjes, maar nu voor: “mensen die een geleide hond” nodig hebben. Nu in het Corona virus tijdperk de kerk gesloten is, zal het voor verschillende mensen moeilijk zijn om de gespaarde dopjes in te leveren. U kunt de dopjes als u dat wilt brengen naar: Tineke Zijlstra Burggraaf  van Harinxmaweg 1-b Tony van der Schaar Poortinga  Br. Halbertsmastrjitte 13 Albert Hovinga Karveel 2 Maar u mag ook bellen naar Albert Hovinga 0517-393023 en dan haalt hij de dopjes bij u op. ===============================================================    PINKSTERTIJD 2020    COLLECTE VOOR DE ZENDING   Nee,   jullie   zijn   zelf   zo'n   brief,   geschreven   in   mijn   hart.   Iedereen   kan   die   brief   lezen   en   kan   weten   wat   er   in   staat.   Iedereen   kan zien   dat   jullie   een   brief   van   Christus   zijn,   door   mij   geschreven.      Maar   niet   geschreven   met   inkt,   maar   met   de   Geest   van   de levende God. En hij is ook niet geschreven in steen, maar in vlees: in jullie harten. Basisbijbel 2 Korintiërs 3:2 en 3   De   gemeente   van   Korintiërs   wordt   voorgesteld   als   een   aanbevelingsbrief…   De   gemeente   Korinte   is   een   brief:   als   anderen de gemeenten lezen, dan ontdekken ze dat Jezus Christus de schrijver is. Kunt u uw gemeente ook als brief zien? Wat zouden mensen erin kunnen lezen?                                                                          Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.                                                                        NBV 2 Korintiërs 3:17b                                                                                                 Ook   als   SZD   denken   we   hierover   na   en   zijn   we   hiermee   bezig.   Hoe   kunnen   we   een   brief   van   Christus   zijn?   Hoe   kunnen   we meewerken   aan   het   geschenk   van   Pinksteren   door   Zijn   boodschap   van   hoop   en   vrede   te   vertellen   en   met   en   vrede   te vertellen   en   met   daden   te   laten   zien?   Hoe   en   waar   kunnen   we   ondersteunen   en   helpen   anderen   een   brief   te   zijn   -   anderen ‘onze’ (zending)werkers dichtbij en ver weg.   PINKSTERCOLLECTE De Pinkstercollecte is hiervoor bedoeld voor ondersteuning en te helpen dichtbij en ‘ver’ weg in Oeganda en in Oekraïne. ‘Onze’   (zendings)werkers   zetten   zich   in   en   werken   mee   aan   het   feest   van   Pinksteren   door   met   woorden   te   getuigen   en   met daden te laten zien wat Gods liefde kan doen.   BIJDRAGE   U kunt bijdragen aan het werk van ‘onze’ werkers via de SZD door: geld te geven aan de pinkstercollecte 2020 voor de SZD. U kunt uw bijdrage rechtstreeks over maken naar de pen-ningmeester van uw gemeente o.v.v. SZD Pinkstercollecte 2020 NL73RABO0342437550 tnv VEG Franeker   Stichting voor Zending en Diakonaat van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.   www.bondveg.nl/stichting-zending-en-diakonaat/   De WZD beveelt deze Pinkstercollecte van harte bij u aan. ===============================================================