Werkgroep Zending en Diaconaat is de plaatselijke              Werkgroep voor de Zending.  Zij verzorgen 1x per jaar een Nederlandse / Indonesische dienst. Zamelen kleding in voor de Oekraine en doen mee met     Landelijke diaconale projecten van de SZD.     Leden van de Werkgroep:     A. Hovinga ( secretaris ) 0517-393023     T. P. v.d. Schaar - Poortinga ( lid ) 0517-0517-394407     T. A. Zijlstra - Burggraaff ( lid ) 0517- 392299 ================================================================= Vanuit de WZD. “Ik eet dopjes” Graag wil ik jullie op de hoogte houden van “onze” doppenaktie. De afgelopen maanden hebben we 10 volle  vuilnis- zakken kunnen verzamelen met doppen. Een geweldig resultaat waarvoor hartelijk dank! Wij brengen dit naar het verzamelpunt in Utrecht en de opbrengst van de verkoop van de doppen gaat naar kinderen in Afrika die geen of nauwelijks eten kunnen krijgen. Voor iedere kilo doppen kan een kind een warme maaltijd krijgen. Volgens de website van ChildsLife zijn ze inmiddels 23 jaar bezig met hun goede doel. We hebben veel doppen gespaard voor extra eten via de organisatie ChildLife. Deze organisatie heeft helaas moeten stoppen met de actie vanwege de verhoogde huur van het gebouw in Haarlem. Dit komt het geld van de “doppen actie” niet goed uit! In Franeker spaart men ook doppen voor mensen die een blindengeleidehond nodig hebben! Dit is vreselijk duur en men krijgt weinig geld van de regering. Wij kunnen hun nu financieel helpen door “onze” doppen ook daarvoor te sparen. Er blijven dus doppen nodig en “wij” blijven ze sparen. Vertel het dus door !! T. Z. ==================================================================== PAASTIJD 2020/ ZENDING IN NEDERLAND Pasen is het belangrijkste christelijke feest van het jaar! Wij vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood en hiermee de dood heeft overwonnen, zodat wij niet meer bang hoeven te zijn voor de dood.  Vanaf nu is alles anders, iedereen kan het zien: Gods liefde is groter dan alles en iedereen. En als we dat gezegd hebben, wordt het spannend. Want hoe geven we de boodschap van Gods liefde door? Hoe wordt Gods liefde zichtbaar in ons leven, als christen, als kerkelijke gemeente? Ook als SZD zijn wij hier mee bezig. En ook u als gemeente zet zich in om Gods liefde te laten zien en door te geven. De SZD brengt met deze Paascollecte Terwille onder uw aandacht, een organisatie die Gods liefde wil laten zien. Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. Zij geloven dat ieder mens bestemd is om vrij te zijn. En ook u als gemeente laat Gods liefde zien door verschillende zendings- en diaconale activiteiten te organiseren, zoals Kerkproeverij, een Passion, een Kerstmarkt, openluchtdienst in Meppel, … Als SZD willen we de gemeenten hierbij ondersteunen en stimuleren, door mee te denken, door gesprekken, advisering, begeleiding, voorlichting, met materiaal, een Inspiratiedag, een preek, ... Daarom vragen we in de Paastijd uw aandacht voor missionair bezig zijn gewoon heel dichtbij, zowel binnen als buiten onze Bond! Want mensen zijn geroepen om op hun plek, heel dichtbij van Gods liefde te vertellen en te laten zien! COLLECTE De opbrengst van de paascollecte wordt dan ook gebruikt voor zending en diaconaat in eigen land. SAMEN ZENDING DOEN Uw bijdrage kunt u geven door - geld in de collecte voor de SZD te doen - uw bijdrage over te maken naar de penningmeester van uw plaatselijke SZD o.v.v. SZD - Paastijd 2020 - uw bijdrage over te maken naar de SZD-rekening NL89INGB0000513876 o.v.v. Paastijd 2020 en de VEG waar u lid bent